Máy cắt HIAS Hyundai

Chi tiết Máy cắt HIAS

STT
Thông số Kỹ Thuật
  Series
 Series
Dòng định mức
Chủng loại
Cách vận hành
Rơ le bảo vệ
3P
Model Name
4P
Model Name
ACB loại HiAS
1
630A (50kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAS06-3FM-02
 HiAS06-4FM-02
2
Kéo ra kéo vào
 HiAS06-3DM-02
 HiAS06-4DM-02
3
800A (50kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAS08-3FM-02
 HiAS08-4FM-02
4
Kéo ra kéo vào
 HiAS08-3DM-02
 HiAS08-4DM-02
5
1000A(50kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAS10-3FM-02
 HiAS10-4FM-02
6
Kéo ra kéo vào
 HiAS10-3DM-02
 HiAS10-4DM-02
7
1250A(50kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAS12-3FM-02
 HiAS12-4FM-02
8
Kéo ra kéo vào
 HiAS12-3DM-02
 HiAS12-4DM-02
9
1600A(50kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAS16-3FM-02
 HiAS16-4FM-02
10
Kéo ra kéo vào
 HiAS16-3DM-02
 HiAS16-4DM-02
11
2000A(65kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAS20-3FM-02
 HiAS20-4FM-02
12
Kéo ra kéo vào
 HiAS20-3DM-02
 HiAS20-4DM-02
13
2500A (65kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAS25-3FM-02
 HiAS25-4FM-02
14
Kéo ra kéo vào
 HiAS25-3DM-02
 HiAS25-4DM-02
15
3200A (65kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAS32-3FM-02
 HiAS32-4FM-02
16
Kéo ra kéo vào
 HiAS32-3DM-02
 HiAS32-4DM-02

CÔNG TY ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HÙNG THỊNH

Nhà cung cấp thiết bị điện công nghiệp: Thiết bị trung thế , thiết bị hạ thế, vật tư tủ bảng điện, dây cáp & phụ kiện, điện dân dụng hàng đầu tại Quảng Ngãi và các tỉnh Miền Trung.

Thông tin liên hệ

Shopping Cart