Ổ cắm kéo dài chống sét lan truyền (Surge Protector) by Schneider Electric

Sét và xung điện có thể làm hư hỏng các thiẽt bị điện tử, mất dữ liệu và giảm tuổi thọ của thiết bị. ỗ câm chõng sét lan truyẽn sẽ bảo vệ thiẽt bị điện tử gia dụng và văn phòng của bạn tránh khỏi mõi de dọa do nhiêu loạn điện gây ra.

CÔNG TY ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HÙNG THỊNH

Nhà cung cấp thiết bị điện công nghiệp: Thiết bị trung thế , thiết bị hạ thế, vật tư tủ bảng điện, dây cáp & phụ kiện, điện dân dụng hàng đầu tại Quảng Ngãi và các tỉnh Miền Trung.

Thông tin liên hệ

Shopping Cart