Máy cắt HiAN Hyundai

Chi tiết Máy cắt HiAN

STT
Thông Số Kỹ Thuật
  Series
 Series
Dòng định mức
Chủng loại
Cách Vận hành
Rơ le bảo vệ
3P
Model Name
4P
Model Name
ACB loại HiAN
1
630A (70kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAN06-3FM-02
 HiAN06-4FM-02
2
Kéo ra kéo vào
 HiAN06-3DM-02
 HiAN06-4DM-02
3
800A (70kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAN08-3FM-02
 HiAN08-4FM-02
4
Kéo ra kéo vào
 HiAN08-3DM-02
 HiAN08-4DM-02
5
1000A (70kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAN10-3FM-02
 HiAN10-4FM-02
6
Kéo ra kéo vào
 HiAN10-3DM-02
 HiAN10-4DM-02
7
1250A (70kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAN12-3FM-02
 HiAN12-4FM-02
8
Kéo ra kéo vào
 HiAN12-3DM-02
 HiAN12-4DM-02
9
1600A (70kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAN16-3FM-02
 HiAN16-4FM-02
10
Kéo ra kéo vào
 HiAN16-3DM-02
 HiAN16-4DM-02
11
2000A (70kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAN20-3FM-02
 HiAN20-4FM-02
12
Kéo ra kéo vào
 HiAN20-3DM-02
 HiAN20-4DM-02
13
2500A (85kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAN25-3FM-02
 HiAN25-4FM-02
14
Kéo ra kéo vào
 HiAN25-3DM-02
 HiAN25-4DM-02
15
3200A(85kA)
Cố định
Bằng motor
 HiAN32-3FM-02
 HiAN32-4FM-02
16
Kéo ra kéo vào
 HiAN32-3DM-02
 HiAN32-4DM-02
17
4000A (100kA)
Kéo ra kéo vào
Bằng motor
 HiAN40-3DM-02
 HiAN40-4DM-02
18
5000A (120kA)
Kéo ra kéo vào
Bằng motor
 HiAN50-3DM-02
 HiAN50-4DM-02
19
6300A (120kA)
Kéo ra kéo vào
Bằng motor
 HiAN63-3DM-02
 HiAN6
 

CÔNG TY ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HÙNG THỊNH

Nhà cung cấp thiết bị điện công nghiệp: Thiết bị trung thế , thiết bị hạ thế, vật tư tủ bảng điện, dây cáp & phụ kiện, điện dân dụng hàng đầu tại Quảng Ngãi và các tỉnh Miền Trung.

Thông tin liên hệ

Shopping Cart