Contactor chân không (VCs) Hyundai

CONTACTOR Chân không( VCs)

Mã hàng

Thông số

 Vacuum Contactor 3.6/7.2kV 200A, Continuously Energized, Fixed type

UVC32CX1000000H

3.6kV, 200A, without fuse holder,
 AC/DC 200-230V, 3NO+2NC

UVC62CX1000000H

7.2kV, 200A, without fuse holder, 
AC/DC 200-230V, 3NO+2NC

UVC32CA1006000HCM

3.6kV, 200A, with 192mm single fuse holder not including fuse, AC/DC 200-230V, 3NO+2NC, with FMD

UVC62CA1006000HCM

7.2kV, 200A, with 192mm single fuse holder not including fuse, AC/DC 200-230V, 3NO+2NC, with FMD

Vacuum Contactor 3.6/7.2kV 200A, Continuously Energized, Draw-out type

UVC32CB1F10000H

3.6kV, 200A, without fuse holder, AC/DC 200-230V, 3NO+2NC, With F Cradle (Insulation shutter)

UVC62CB1F10000H

7.2kV, 200A, without fuse holder, AC/DC 200-230V, 3NO+2NC, With F Cradle (Insulation shutter)

UVC32CD1F16000CM

3.6kV, 200A, with 192mm single fuse holder not including fuse, AC/DC 200-230V, 3NO+2NC, With F Cradle (Insulation shutter), with FMD

UVC62CD1F16000CM

7.2kV, 200A, with 192mm single fuse holder not including fuse, AC/DC 200-230V, 3NO+2NC, With F Cradle (Insulation shutter), with FMD

HCA32CB4M10000

3.6kV, 200A, without fuse holder, AC220V, 2NO+2NC, With M Cradle (Metal shutter and bushing)

HCA62CB4M10000

7.2kV, 200A, without fuse holder, AC220V, 2NO+2NC, With M Cradle (Metal shutter and bushing)

HCA32CD4M16000AM

3.6kV, 200A, with 192mm single fuse holder not including fuse, AC220V, 2NO+2NC, With M Cradle (Metal shutter and bushing), with FMD

HCA62CD4M16000AM

7.2kV, 200A, with 192mm single fuse holder not including fuse, AC220V, 2NO+2NC, With M Cradle (Metal shutter and bushing), with FMD

HCA32CB4T10000

3.6kV, 200A, without fuse holder, AC220V, 2NO+2NC, With T Cradle (Metal shutter, Bushing, & Earthing swtich)

HCA62CB4T10000

7.2kV, 200A, without fuse holder, AC220V, 2NO+2NC, With T Cradle (Metal shutter, Bushing, & Earthing swtich)

Vacuum Contactor 3.6/7.2kV 400A, Continuously Energized, Fixed type

UVC34CX1000000H

3.6kV, 400A, without fuse holder, 
AC/DC 200-230V, 3NO+2NC

UVC64CX1000000H

7.2kV, 400A, without fuse holder,
 AC/DC 200-230V, 3NO+2NC

UVC34CA1006000HCM

3.6kV, 400A, with 192mm single fuse holder not including fuse, 
AC/DC 200-230V, 3NO+2NC, with FMD

UVC64CA1006000HCM

7.2kV, 400A, with 192mm single fuse holder not including fuse, 
AC/DC 200-230V, 3NO+2NC, with FMD

Vacuum Contactor 3.6/7.2kV 400A, Continuously Energized, Draw-out type

UVC34CB1F10000H

3.6kV, 400A, without fuse holder, AC/DC 200-230V, 3NO+2NC, 
With F Cradle (Insulation shutter)

UVC64CB1F10000H

7.2kV, 400A, without fuse holder, AC/DC 200-230V, 3NO+2NC, 
With F Cradle (Insulation shutter)

UVC34CD1F16000CM

3.6kV, 400A, with 192mm single fuse holder not including fuse, AC/DC 200-230V, 3NO+2NC, With F Cradle (Insulation shutter), with FMD

UVC64CD1F16000CM

7.2kV, 400A, with 192mm single fuse holder not including fuse, AC/DC 200-230V, 3NO+2NC, With F Cradle (Insulation shutter), with FMD

HCA34CB4M10000

3.6kV, 400A, without fuse holder, AC220V, 2NO+2NC, With M Cradle (Metal shutter and bushing)

HCA64CB4M10000

7.2kV, 400A, without fuse holder, AC220V, 2NO+2NC, With M Cradle (Metal shutter and bushing)

HCA34CD4M16000AM

3.6kV, 400A, with 192mm single fuse holder not including fuse, AC220V, 2NO+2NC, With M Cradle (Metal shutter and bushing), with FMD

HCA64CD4M16000AM

7.2kV, 400A, with 192mm single fuse holder not including fuse, AC220V, 2NO+2NC, With M Cradle (Metal shutter and bushing), with FMD

HCA34CB4T10000

3.6kV, 400A, without fuse holder, AC220V, 2NO+2NC, With T Cradle (Metal shutter, Bushing, & Earthing swtich)

HCA64CB4T10000

7.2kV, 400A, without fuse holder, AC220V, 2NO+2NC, With T Cradle (Metal shutter, Bushing, & Earthing swtich)

HCA34CD4T16000AM

3.6kV, 400A, with 192mm single fuse holder not including fuse, AC220V, 2NO+2NC, With T Cradle (Metal shutter, Bushing, & Earthing swtich), with FMD

HCA64CD4T16000AM

7.2kV, 400A, with 192mm single fuse holder not including fuse, AC220V, 2NO+2NC, With T Cradle (Metal shutter, Bushing, & Earthing swtich), with FMD

CÔNG TY ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HÙNG THỊNH

Nhà cung cấp thiết bị điện công nghiệp: Thiết bị trung thế , thiết bị hạ thế, vật tư tủ bảng điện, dây cáp & phụ kiện, điện dân dụng hàng đầu tại Quảng Ngãi và các tỉnh Miền Trung.

Thông tin liên hệ

Shopping Cart