Bộ định thời Hanyoung TF62N-seri

Bộ định thời Hanyoung TF62N-seri dùng để điều khiển theo thời gian được ứng dụng trong công nghiệp.

Thông tin sản phẩm bộ định thời Hanyoung TF62N-seri:

 • Kích thước sản phẩm 58x84mm.
 • Không hiển thị.
 • Cài đặt bằng núm vặn.
 • 2 thời gian kép.
 • 8 chân tròn.

Mã TF62N-E-03D

 • Nguồn 24-240VAC/DC.
 • Thời gian hẹn giờ 3s/3m/3h.
 • Gắn trên thanh ray.

Mã TF62N-E-06D

 • Nguồn 24-240VAC/DC.
 • Thời gian hẹn giờ 6s/6m/6h.
 • Gắn trên thanh ray.

Mã TF62N-E-10D

 • Nguồn 24-240VAC/DC.
 • Thời gian hẹn giờ 10s/10m/10h.
 • Gắn trên thanh ray.

Mã TF62N-E-30D

 • Nguồn 24-240VAC/DC.
 • Thời gian hẹn giờ 30s/30m/30h.
 • Gắn trên thanh ray.

Mã TF62N-E-60D

 • Nguồn 24-240VAC/DC.
 • Thời gian hẹn giờ 60s/60m/60h.
 • Gắn trên thanh ray.

Mã TF62N-P-01D

 • Nguồn 24-240VAC/DC.
 • Thời gian hẹn giờ 1s/1m/1h.
 • Gắn trên mặt tủ.

Mã TF62N-P-03D

 • Nguồn 24-240VAC/DC.
 • Thời gian hẹn giờ 3s/3m/3h.
 • Gắn trên mặt tủ.

Mã TF62N-P-06D

 • Nguồn 24-240VAC/DC.
 • Thời gian hẹn giờ 6s/6m/6h.
 • Gắn trên mặt tủ.

Mã TF62N-P-10D

 • Nguồn 24-240VAC/DC.
 • Thời gian hẹn giờ 10s/10m/10h.
 • Gắn trên mặt tủ.

Mã TF62N-P-30D

 • Nguồn 24-240VAC/DC.
 • Thời gian hẹn giờ 30s/30m/30h.
 • Gắn trên mặt tủ.

Mã TF62N-P-60D

 • Nguồn 24-240VAC/DC.
 • Thời gian hẹn giờ 60s/60m/60h.
 • Gắn trên mặt tủ.

CÔNG TY ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HÙNG THỊNH

Nhà cung cấp thiết bị điện công nghiệp: Thiết bị trung thế , thiết bị hạ thế, vật tư tủ bảng điện, dây cáp & phụ kiện, điện dân dụng hàng đầu tại Quảng Ngãi và các tỉnh Miền Trung.

Thông tin liên hệ

Shopping Cart