Aptomat U- Series MCCB Hyundai

U- Series MCCB là dòng sản phẩm mới mang tính đột phá và là bước tiến nhảy vọt của Hyundai về công nghệ. Với Những ưu điểm chính nổi trội hơn dòng sản phẩm HiB trước đây : kích thước nhỏ gọn hơn, kiểu dáng đẹp mới,hiện đại, khả năng cắt lớn hơn. Ngoài ra dòng sản phẩm Useries còn bổ sung thêm sản phẩm mới tiêu biểu là sản phẩm UCB 1600S với Iđm = 1600A 

Chi tiết Aptomat U- Series MCCB

Loại
Fame
Mã hiệu
Type
Số cực
Number of Poles(P)
Dòng định mức
 Rated Current(A)
Dòng cắt
Breaking Current (kA)
 
220V/
240V
380V/ 415V
600V/
660V
30
UAB 30C
2, 3, 4
3,5,10,15,20,30
10
7.5/5
2.5
UAB 30R
2, 3, 4
5,10,15,20,30
25
14/10
5
50
UAB 50S
2, 3 ,4
15,16,20,25,30,32,40,50
42
25
7.5
UAB 50H
2, 3 ,4
15,16,20,25,30,32,40,50
50
30
10
UCB 50H
2, 3 ,4
15,16,20,25,30,32,40,50
85
42
20
UCB 50L
2, 3 ,4
15,16,20,25,30,32,40,50
100
50
25
100
UAB 100C
2, 3, 4
15,16,20,25,30,32,40,50,60,63,75,80,100
25
14/10
5
UAB 100R
2, 3, 4
15,16,20,25,30,32,40,50,60,63,75,80,100
42
25
7.5
UAB 100S
2, 3, 4
15,16,20,25,30,32,40,50,60,63,75,80,100
50
30
10
UCB 100R
2, 3, 4
15,16,20,25,30,32,40,50,60,63,75,80,100
50
30/25
10
UCB 100S
2, 3, 4
15,16,20,25,30,32,40,50,60,63,75,80,100
65
42/36
18
125
UCB 100H
2, 3, 4
15,16,20,25,30,32,40,50,60,63,75,80,100,125
85
42
20
UCB 100L
2, 3, 4
15,16,20,25,30,32,40,50,60,63,75,80,100,125
100
50
25
UPB 100S
3, 4
15,16,20,25,30,32,40,50,60,63,75,80,100,125
100
85
10
UPB 100H
3, 4
15,16,20,25,30,32,40,50,60,63,75,80,100,125
130
100
10
UPB 100L
3, 4
15,16,20,25,30,32,40,50,60,63,75,80,100,125
150
130
25
UPB 100X
3, 4
15,16,20,25,30,32,40,50,60,63,75,80,100,125
200
150
25
160
UCB 160H
2, 3, 4
100,125,160
85
42
20
UCB 160L
2, 3, 4
100,125,160
100
50
25
UPB 160S
3,4
100,125,160
100
85
10
UPB 160H
3,4
100,125,160
130
100
10
UPB 160L
3,4
100,125,160
150
130
25
UPB 160X
3,4
100,125,160
200
150
25
250
UCB 250R
2, 3, 4
125,150,160,175,200,225,250
35
25/18
7.5
UCB 250S
2, 3, 4
125,150,160,175,200,225,250
50
35/25
10
UCB 250N
2, 3, 4
125,150,160,175,200,225,250
65
42/36
18
UCB 250H
2, 3, 4
125,150,160,175,200,225,250
85
42
20
UCB 250L
2, 3, 4
125,150,160,175,200,225,250
100
50
25
UPB 250S
3, 4
125,150,160,175,200,225,250
100
85
10
UPB 250H
3, 4
125,150,160,175,200,225,250
130
100
10
UPB 250L
3, 4
125,150,160,175,200,225,250
150
130
25
UPB 250X
3, 4
125,150,160,175,200,225,250
200
150
25
400
UCB 400R
2, 3, 4
250,300,320,350,400
35
30
18
UCB 400S
2, 3, 4
250,300,320,350,400
50
42
22
UCB 400H
2, 3, 4
250,300,320,350,400
85
65
25
UCB 400L
2, 3, 4
250,300,320,350,400
125
100
30
UPB 400S
3, 4
200 – 400
100
85
10
UPB 400H
3, 4
200 – 400
130
100
10
UPB 400L
3, 4
200 – 400
150
130
25
UPB400X
3, 4
200 – 400
200
150
25
630
UCB 630R
2, 3, 4
500, 630
50
45
22
UCB 630S
2, 3, 4
500, 630
100
65
25
UCB 630H
2, 3, 4
500, 630
100
85
35
UCB 630L
2, 3, 4
500, 630
125
100
35
UPB 630S
3, 4
320 – 630
100
85
10
UPB 630H
3, 4
320 – 630
130
100
10
UPB 630L
3, 4
320 – 630
150
130
25
UPB 630X
3, 4
320 – 630
200
150
25
800
UCB 800R
2, 3, 4
700, 800
50
45
25
UCB 800S
2, 3, 4
700, 800
100
65
25
UCB 800H
2, 3, 4
700, 800
100
85
35
UCB 800L
2, 3, 4
700, 800
125
100
35
1000
UCB1000S
3, 4
505 – 1000
100
100
40
UCB1000L
3, 4
505 – 1000
150
130
60
1250
UCB1250S
3, 4
630 – 1250
100
100
40
UCB1250L
3, 4
630 – 1250
150
130
60
1600
UCB1600S
3
640 – 1600
100
65
25
 
 

CÔNG TY ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HÙNG THỊNH

Nhà cung cấp thiết bị điện công nghiệp: Thiết bị trung thế , thiết bị hạ thế, vật tư tủ bảng điện, dây cáp & phụ kiện, điện dân dụng hàng đầu tại Quảng Ngãi và các tỉnh Miền Trung.

Thông tin liên hệ

Shopping Cart